På diskotek på Folkvang  kan du danse, være med på klassekonkurranser og det er kiosksalg. Diskoteket er åpent siste torsdag i måneden for barn mellom 7 og 13 år fra alle skolene i Modum.

Praktisk: Det koster kroner 20,- pr gang. I lokalet er det handicap- rampe og toalett.

 

Sted: Geithus

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten er tilrettelagt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten