Frisklivssentralenes tilbudVoksne mennesker som trener i skogen

Modum kommune

Her finner du blant annet halvårsplan for aktiv UNG, Fritid 123 mix, GØY i vann, Kul-turen og Ut på tur Modum & Sigdal, samt generell informasjon om Frisklivssentralen i Modum kommune.

Sigdal kommune

Her finner du informasjon om tilbudet til Frisklivssentralen i Sigdal kommune.

Krødsherad kommune

Her finner du informasjon om frisklivstilbudet i Krødsherad kommune.