Hva er en fritidskontakt?

5-voksne-pa-tur-fra-modum-kommunes-bildebank

Foto: Modum kommunes bildebank.

Fritidsaktiviteter kan fylle livet med mening og gi god helse. Som fritidskontakt hjelper du mennesker til å delta på kulturaktiviter, friluftsliv, idrett eller andre sosiale aktiviteter. Noen trenger støtte i en periode av livet sitt for å kunne holde på en fritidsaktivitet eller å komme i gang med en ny aktivitet. Fritidskontakten kan operere individuelt eller i grupper. En fritidskontakt kan defineres slik:

”En fritidskontakt er en medarbeider, vanligvis uten profesjonell bakgrunn, som er lønnet av kommunen. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal fritidskontakten bidra til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. Samværet gir mulighet for personlig vekst. Brukernes behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper. Fritidskontakten arbeider utfra avtale med kommunen. Avtalen regulerer innhold i og omfang av arbeidet”  (Soldahl,2003)

Illustrasjonsfoto hentet fra fritidmedmening.no

Foto: fritidmedmening.no

Fritid for alle er et nasjonalt nettsted knyttet til fagfeltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse. Her kan du finne masse nyttig informasjon både om det å være fritidskontakt og det å ha fritidskontakt. Nettsiden bruker begreper støttekontakt. Det er det samme som en fritidskontakt. Trykk på lenken for å få mer informasjon:

fritidforalle.no