logo-m-vaapen

Fritid 123 er et samarbeid mellom Modum, Sigdal og Krødsherad kommune, organisatorisk plassert ved Frisklivssentralen i Modum.

Målet er at flest mulig skal oppleve en meningsfull fritid sammen med andre.

Samarbeid om Fritid 123 foregår på tvers av kommunale sektorer og med frivillige og private aktører og omfatter følgende:

  1. Ny nettside med oversikt over fritidstilbud i de tre kommunene Fritid123, til hjelp for innbyggere og ansatte. Du finner oss på facebook!
  2. Bygge opp en ny fritidskontaktordning. Støttekontaktbegrepet erstattes med fritidskontakt og tilbudet dreies fra å være et en-til-en til  gruppetilbud basert på interesse og alder. Det er etablert flere ulike grupper.

 

Kontaktinformajson: fritid123@modum.kommune.no eller tlf 32 78 08 44/ 40907800.

Fritid 123 har mottatt støtte fra Kulturdepartementet, Buskerud fylkeskommune og Fylkemannen i Buskerud.