Illustrasjonsfoto hentet fra fritidmedmening.no

Foto: fritidmedmening.no

Ønsker du en fritidskontakt?

Nedenfor finner du kontaktopplysninger om du ønsker å søke om støtte til meningsfull fritid. Generell informasjon om fritidskontakttjenesten kan du finne på nettsiden fritidforalle.no (her bruker man begrepet støttekontakt, men det er den samme tjenesten)

Hvordan søke?

logo_krodsheradKrødsherad kommune

 

logo_sigdalSigdal kommune

 

logoModum kommune