I midtfylket finnes det mange 4H klubber. 4H passer for barn og ungdom fra 4. klasse og oppover. 4h’erne er med og planlegger 4h året og de leder møtene og aktivitetene klubben har. Klubbrådgiverne er veiledere. I tillegg til møter er det ulike aktiviteter man kan være med på, som for eksempel tur, gocart, volleyball, kino, ulike leirer osv. 4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og

ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. 4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. De ulike klubbene har møter ca. en gang i måneden.

I Midtfylket finnes følgende klubber:

Andersnatten 4H – Prestfoss og Båsheim

Blåveisen 4H – Sysle,

Furukvisten 4H – Brunes

Holleia 4H – Drolsum

Kryllingen 4H – Krødsherad

Rose 4H – Eggedal

Skogstjerna 4H – Snarum

Simoa 4H – Simostranda

Vad 4H – Nedre Sigdal

For å finne kontaktinformasjon til den 4H klubben som ligger nærmest der du bor trykk her. Velg fylke (Buskerud), kommune (Modum, Sigdal eller Krødsherad) også kan du velge klubb.

Sted: Eggedal/N.Eggedal, Krøderen, Nerstad, Prestfoss, Simostranda/Haugfoss, Vikersund

Miljø: Innendørs, Utendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten