Variert, lystbetont leikaktivitet for barn både innendørs og utendørs. Passer for barn fra ca 1 – 5 klasse (ingen absolutte grenser). Av utstyr trenger du klær du kan bevege deg i inne og ute. Noen ganger trenger du akebrett, skisko, støvler og staver. Mangler du utstyr? Ta kontakt med BUA Modum. Der kan mye utstyr lånes helt gratis.

Sted: Simostranda/Haugfoss

Miljø: Innendørs, Utendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: