Modum menighet har babysang for barn i det første leveåret, sammen med foreldre eller en annen voksen. Gjennom sang, rim og regler, lydopplevelser, dans og bevegelse vil vi skape en god samling for små og store. Vi synger både kjente og nye sanger. Det er babysang både på Vikersund menighetssenter og i Åmot kirke. I Vikersund melder du deg på til kurs og blir med i en fast gruppe. I Åmot er babysangen et “drop in”-tilbud. VELKOMMEN!

ÅMOT KIRKE: Et “drop-in”-tilbud i Åmot kirke annenhver onsdag kl. 11.00. Vi starter med uformelt samvær og formiddagsmat (kr. 40,-). Kl. 12.15 – 13.00 er det sangstund i kjellerstua. Man kan gjerne komme bare til lunsj, eller bare til sangstund. Det er og mulighet for å være med på barseltrim i forkant, kl. 10.00.

VIKERSUND MENIGHETSSENTER: Etter oppstart-samlingen er det påmelding for de som ønsker å være med på kurset. Vi blir en fast gruppe med opptil 15 babyer m/følge. Babysang i Vikersund møtes på torsdager. Vi starter 12:30, og fra 13:15 er det enkel bevertning og prat.

Kursavgift kr. 300,- inkluderer Babysang-CD, gave og bevertning.

Sted: Åmot, Geithus, Vikersund

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten er tilrettelagt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten, Gratis