Det er ulike aktivitetstilbud i svømmehallene i Eggedal og Prestfoss i høst/vinter/vårhalvåret. Det er ulike arrangører som står for aktivitetene. Oversikt over aktuelle tilbud finner du her.

Sted: Eggedal/N.Eggedal, Prestfoss

Miljø: I vann

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten