Modum barne og ungdomsteater er et teater for barn og ungdom mellom 10 og 18 år. Vi har øvelser hver uke og forestillinger. Her er alle velkomne! Lokalet vi øver i er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Praktisk:Du trenger ikke ha noe utstyr. Det koster 700,- i året å være med (vi har søskenmoderasjon), og det minimalt med kostnader utover dette.

Spørsmål? Ta kontakt!

Sted: Geithus

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten