Barne- og Ungdomsteater

Modum barne og ungdomsteater er et teater for barn og ungdom mellom 10 og 18 år. Vi har øvelser hver uke og forestillinger. Her er alle velkomne! Lokalet vi øver i er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Praktisk:Du trenger ikke ha noe utstyr. Det koster 700,- i året å være med (vi har søskenmoderasjon), og det minimalt med kostnader utover dette.

Spørsmål? Ta kontakt!

Sted: Geithus

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten

Av |16. august 2017|