Hver torsdag kl.11.00 kan du være med å spille boccia eller være med på rusletur på Frivilligsentralen i Modum. Felles sosial sammenkomst for spillere og turgåere etterpå. Enkel servering, egenandel kr 20,-

Sted: Vikersund

Miljø: Utendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten er tilrettelagt, Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten