Åpent for alle fra ca 8 år. Klubben har en del utstyr, slik at man ikke behøver å kjøpe dette før man har prøvd om man liker idretten. Medlemskontingent er ikke avklart, ta kontakt.

Sted: Åmot

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten er ikke tilrettelagt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten