Ingen faste treningsgrupper, men det er mulighet for å leie bane med utstyr. Pris avtales.

 

Sted: Geithus

Miljø: Utendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten