Tur- og gammeldans

Sted: Vikersund

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten er ikke tilrettelagt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten