Når vintrene er stabile og snørike tar noen ganger medlemmene i Sigdal skiklubb initiativ til familieaktiviteter. Dette legges på foreningens facebookside: Sigdals skiklubb. Her legges også informasjon om oppkjørte skiløyper osv.

Sted: Prestfoss

Miljø: Utendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Gratis