Åmot og omegn fiskeforening har ingen fast aktivitet, men se hjemmeside med kalender for når det blir utført aktivitet i og langs elva. Salg av fiskekort

Sted: Åmot

Miljø: Utendørs

Tilrettelegging: Ikke avklart

Pris: