MFK er moingenes egen klubb, opprettet av seks klubber i Modum i 2007 for å skape et tilbud for dem som ønsker å satse mer på fotballen, samt å ha ett felles satsingslag i vår egen kommune.

Ambisjon som klubb: Vi ønsker å gi et tilbud til ambisiøse lokale fotballspillere som ønsker å utvikle seg videre i en utviklingsorientert lokalt forankret klubb. Vi ønsker også at ambisiøse spillere fra vår kommune skal kunne få et godt tilbud i sitt eget nærmiljø fremfor i tidlig alder pendle til større klubber utenbygds. For å få til dette ønsker vi at våre lag på sikt skal spille i regionale serier 3 divisjon herrer, og i 2 divisjon damer. Våre aldersbestemte lag skal spille i regionale serier/interkrets. Har sonelag fra 11 år. Satser mye på talentutvikling.

 

Sted: Vikersund

Miljø: Innendørs, Utendørs

Tilrettelegging: Ikke avklart

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten