Frydenberg Kafe er en uformell arena hvor kommunens innbyggere kan møtes. Her er det fokus på fysisk aktivitet sammen med andre og presentasjon av aktuelle temaer. Det er et sosialt møtested med helsefokus.

Program:    

10.30: Kafeen åpner

10.45: Fysisk aktivitet i treningssal

11.45: Enkel lunsj og sosialt samvær

12.45: Aktivitet inne/ute – kulturtilbud

13.30: Kafeen stenger

Når:       Onsdager kl. 10.30 – 13.30

Sted:      Frydenberg

Pris: 50 kr. pr. gang, faktura sendes i etterkant.

Ved evt. spørsmål kontakt Frydenberg på tlf: 32 78 66 00

                                       Velkommen!

Sted: Vikersund

Miljø: Innendørs, Utendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten er tilrettelagt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten