Røde Kors Hjelpekorps (Modum) er frivillig samfunnsberedskap i praksis. Vi er klare til å rykke ut med både redningsmateriell og personell hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer.

Vårt hjelpekorps består av mange godkjente frivillige som bidra på ulike søk- og redningsoppdrag. I tillegg påtar vi oss sanitetsvakter og vi holder ulike kurs for egne frivillige og for bedriftsmarkedet.

Frivillig i hjelpekorpset

Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon. Du vil få opplæring og veiledning, bevis for dine opparbeidede kompetanser, samt muligheter for å drive med aktiviteter tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser.

Du kan bli aspirant i hjelpekorpset fra fylte 16 år. For å bli medlem må du være fylt 17 år. Du må være 18 for å kunne delta i søk og redningsaksjoner.

Ta kontakt om du ønsker å bli frivillig i Modum Røde Kors

Her er en film om å være frivillig i Oslo Røde Kors:

 

Sted: Åmot, Geithus, Simostranda/Haugfoss, Vikersund

Miljø: I vann, Innendørs, Utendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Gratis