Hopptreninger og renn for alle aldre. Se hjemmesiden til Vikersund IF (under “hopp”) for treningstider og kontaktpersoner. Vi har noen hoppski og hoppdresser til utlån. Ta kontakt.

Sted: Vikersund

Miljø: Utendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten