Idrettsskolen er Krødsherad IL`s tilbud til de yngste medlemmene, og er for barn som går siste året i barnehagen, 1. og 2. klasse. Her får du være med på varierte aktiviteter, idrett, leik og moro!
Praktisk info
For å være med på idrettsskolen trenger du bare klær til å være i aktivitet ute og inne i. Annet utstyr har klubben. For noen av vinteraktivitetene trenger man ski, skøyter, hjelm osv. Om du ikke har dette utstyret, spør da i god tid om noen andre kanskje har et par ekstra?
Man må være medlem i Krødsherad idrettslag (100,-). For å bli medlem der går man inn på idrettslagets egen hjemmeside. Det er ingen egen kontigent i tillegg for å være med på idrettsskolen.

Sted: Krøderen, Noresund

Miljø: Innendørs, Utendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten