Individuell undervisning på ønsket instrument en halvtime i uken. Vi kan tilby opplæring på gitar, piano/keyboard, trommer og fele (både hardingfele og flatfele). Egnet for alle barn og ungdom i skolealder.

Bandundervisning i små grupper en time i uken. Vi kan tilby opplæring på bandinstrumenter som el-gitar, el-bass, trommesett og piano/keyboard. Egnet for elever på mellomtrinnet og eldre.

 

 

 

Praktisk: Man får låne instrument og utstyr når man har undervisning. Det er ønskelig at elevene kan øve hjemme, men må da skaffe eget utstyr. De som har undervisning i fele får låne med seg instrumentet hjem.  Egenandel for kulturskolen er fra 01.01.2017 kr 1 250,- pr. barn pr. semester. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Se aktivitetens nettside for å se om det er ledige plasser og hvilke aktiviteter som tilbys inneværende skoleår.

 

Følg oss på facebook. Sigdal kulturskole

Sted: Prestfoss

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten