Geithus musikkorps er et amatørkorps for deg over 18 år. Øver hver mandag fra 18.45-21.30. Det koster kroner 2000,- pr år å være med. Dette dekker lån av instrument og uniform. Utgifter til turer vil komme i tillegg.

Lokalet vi øver i, er tilpasset rullestol.

Sted: Geithus

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten