Modum janitsjar er et korps for deg over 15 år. Øver på Modum kulturhus tirsdager fra 18.30-21.30. Det koster kroner 1000,- pr halvår, noe som dekker instrument og uniform. Utgifter til turer kommer i tillegg.

Du finner oss på facebook: Modum Janitsjar.

Øvingslokalet er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Sted: Vikersund

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten