Åmot Hornmusikk er et korps for voksne med øvelser, opptredener og turer. Medlemmer kan tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år. Musikanter fra skolekorpset kan bli aspiranter fra 1. august det året de fyller 15 år

Se nettsiden til klubben for mer informasjon; Åmot Hornkorps (hjemmeside)

Eller facebooksiden; Åmot Horn

Sted: Åmot, Geithus

Miljø: Innendørs, Utendørs

Tilrettelegging: Ikke avklart

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten