Uformell idrettsaktivitet for ungdommer. Diverse aktiviteter, kake og andakt. Noen ganger reiser vi på bowling, golf eller Megazone eller aker når det er snø.

Vi møtes ukentlig i gymsalen på NMU. Vanlig gymtøy og innesko.

Alle fra 13 år og oppover er velkommen.

Se gjerne vår Facebookside KRIK Modum  eller aktivitetens nettside.

Årlig kontingent 100,-

Sted: Vikersund

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Ikke avklart

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten