Krødsherad ungdomskor
Det «yngste» koret i menigheten vår. Ble startet opp høsten 2015 og er for barn og ungdom fra 4. tom 10.klasse.
Koret opptrer ved arrangementer som familiegudstjeneste, julekonsert, 17. mai og etter forespørsel.
Koret har variert repertoar med noen innslag av pop musikk og akkompagneres av band bestående av: Malina Mihalchek (gitar)
Tom Runar Jokerud (gitar), Tor Fretland (bass), Stepan Ermilov (trommer) og Tatiana Sjo Gustad (tangenter). Du trenger ikke noe utstyr for å delta i kor.

Sted: Noresund

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Ikke avklart

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten