Vi er et kor for barn fra 4.- 7.klasse som øver ca. én lørdag i måneden kl. 13-17 på Vikersund menighetssenter. Alle er velkomne å være med, vi synger med den stemmen vi har. Vi synger, leker, spiser middag sammen, har det gøy på øvelsene og deltar med sang på gudstjeneste på søndagen.

Mer informasjon om datoer for øvelser og gudstjenester vi deltar på finner du her.

Medlemskontigenten er 450kr/år

Sted: Åmot, Geithus, Vikersund

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Ikke avklart

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten