Velkommen til å bli med i Åmot barnegospel. Aktiviteten passer for små barn og barn i barnskolealder. Vi deler gruppen etter alder i noen aktiviteter. Vi har øvelser en gang i uka. På øvelsene synger vi, er i grupper og spiser kveldsmat sammen. I gruppene kan du være med på like aktiviteter som tegning, forming og lek, eller du kan være med på dansegruppe eller i band. De aktivitetens nettside for mer informasjon.

Praktisk: Kontingenten, som blant annet går til å dekke kveldsmat, er 200,- og 150,- for søsken per semester. Maks 400,- per familie.

 

 

 

Sted: Åmot, Geithus, Vikersund

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten