Trimgruppa i Krødsherad IL har hengt opp kasser ved mange turmål i Krødsherad kommune. Noen av turene er tilrettelagt for bevegelseshemmede og barnevogn. Trimgruppa arrangerer også noen fellesturer.

Følg med på facebook: Trimgruppa i Krødsherad Idrettslag for oppdatert informasjon.

Ta kontakt; Krødsherad IL (facebook)

Sted: Krøderen, Noresund

Miljø: Utendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten er tilrettelagt, Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Gratis