Et barnekor for gutter og jenter fra 4 år tom 3 klasse i regi av den Norske Kirke i Krødsherad. Vi synger, leker og opptrer med glede. Du trenger ikke noe utstyr for å være med i kor. Velkommen!

Sted: Noresund

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Ikke avklart

Pris: Gratis