Rosthaug VGS har en rideskole med tilbud om opplæring i det å stelle, håndtere og ri hester. Det er først og fremst barn og ungdom i nærmiljøet som er vår målgruppe, men vi har også tilbud for voksne når det er ledig kapasitet. Det finnes kurs for alle nivåer, men nedre aldersgrense er 6 år.

Hester er store og sterke dyr, og de reagerer oftest med å flykte om de blir skremt. Barn sin reaksjonsevne er tregere enn voksnes, og motorikken er ikke fullt utviklet enda. Det er derfor viktig for sikkerheten at en voksen person følger de yngste barna, og hjelper til både inne på stallen og under ridningen. Det gis opplæring i hvordan hestene skal sales og leies, men den som følger bør i utgangspunktet være trygg på store dyr. Personen må også kunne gå og jogge ved siden av hestene i lengre perioder. Dette er god trening!

Av utstyr trenger man kun sko som er egnet (litt hæl). Annet sikkerhetsutstyr (som hjelm og sikkerhetsvest) kan lånes på stedet. Oppdatert pris og oversikt over ledige ridekurs ligger på hjemmesiden til Rosthaug VGS, under fanen “Rideskolen”. 

Sted: Åmot

Miljø: Innendørs, Utendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten