Skyting med salongrifle og rifle for barn over 12 år, ungdom, voksne og senior. Jegertrening. Pris pr. gang: kroner 30,- for barn og 50,- for voksne.

Sted: Vikersund

Miljø: Innendørs, Utendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten