Sigdalstrimmen er et aktivitetstilbud i gymsalen på Samfunnshuset i Prestfoss. Aktiviteten passer for alle som har lyst til å være i aktivitet sammen med andre. Det er fokus på kondisjon, styrke, balanse og bevegelighetstrening. Tilbudet gis i samarbeid med LHL Sigdal og Frisklivssentralen i Sigdal. Gratis prøvetime for å delta. Deretter halvtårskontigent på 350 – 400,-. Se mer info på kommunens hjemmeside under fanen “helse og sosial” og “friskliv”, eller følg denne lenken: Frisklivssentralen i Sigdal (trykk på overskriften for halvåret du er interessert i).

Sted: Prestfoss

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten