I vinterhalvåret er det ski – skøytetrim på Frydheim (Hovsmoen). Følg med på Øvre Sigdal idrettslags facebookside for status på skiløype – skøytebaneforhold. Det er lysløype for ski rundt Hovsmoen, med mulighet for lengre turer i tråkket løype både oppover og nedover i bygda avhengig av snøforhold. Skøytebanen har også lysmuligheter. Det arrangeres fellesaktiviteter på ski og skøyter i vinterhalvåret med premieutdeling til barna på slutten av sesongen.

Sted: Prestfoss

Miljø: Utendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten kan tilrettelegges - ta kontakt

Pris: Gratis