Søndagsskolen har samling under deler av gudstjenesten og varer i ca. 30-40 minutter. På søndagsskolen formidles det bibelhistorier på en måte som er tilpasset barna, for eksempel gjennom drama eller dukketeater. Vi synger også kristne sanger og har ulike aktiviteter.

Sted: Åmot

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Aktiviteten er tilrettelagt

Pris: Gratis