Endo Gym har individuell trening. Du får hjelp til å sette opp treningsprogram. Åpent fra 05.00-23.00

Sted: Vikersund

Miljø: Innendørs

Tilrettelegging: Ikke avklart

Pris: Det er kostnader tilknyttet aktiviteten