Foto av bena til to personer som går tur i skogen. Foto.