Seniordansgruppe

Seniordansgruppe

Kontaktperson

Om aktiviteten

Seniordans er en svært allsidig aktivitet. Målet er å trene både hode og kropp. Til fengende musikk danses det etter ferdig lagde program. Danseleder instruerer og leder, og når vi trår feil bllir det mye latter. Her er det ingen som tar seg selv høytidelig.

Nyttig informasjon

Utstyr:

Godt humør og godt fottøy.

BUA Modum låner ut utstyr til sport og friluftsliv gratis.

Beskrivelse av faste kostnader:

Vi er tilsluttet Norsk Seniordans og betaler 300 kr i medlemsavgift. Den finansieres av overskuddet av de 30 kronene vi betaler for kaffe og noe attåt i de hyggelige kaffepausene.

Ekstra kostnader som kan forekomme:

Vi får mange tilbud om deltakelse i ulike seniordans arrangementer. Mange velger å delta på fylketslagets tilbud på Storefjell hver høst. Men dette er helt opp til hver enkelt.

Kan tilrettelegges for:

    Type aktivitet:

    Dans, drama

    Passer for alder:

    50 år til 100 år

Sist oppdatert 17. desember 2020

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Gå til toppen