Modum kulturskole

Modum kulturskole

Om aktiviteten

Modum kulturskole tilbyr undervisning i musikk, sang og dans. Undervisningen er organisert i individuelle timer eller som gruppeundervisning. Den foregår på skolene i Modum, Modum kulturhus og i kulturskolens egne lokaler i tilknytning til Modum kulturhus. Primær gruppen er barn og unge, men også voksne kan få elevplass ved ledig kapasitet. Passer for alle nivå. Kulturskolen følger skolenes plan for fridager og ferie. Har du nedsatt funksjonsevne og ønsker å delta, ta kontakt så prøver vi å finne løsninger. Følg Modum kulturskole på facebook.

Nyttig informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Kostymer til utlån
Noen instrumenter

BUA Modum låner ut utstyr til sport og friluftsliv gratis.

Beskrivelse av faste kostnader:

Musikkundervisning kr 1 550 pr semester (kr 3 100 pr år)
Danseundervisning kr 1 800 pr semester (kr 3 600 pr år)
Faktura sendes ut 2 ganger pr år

Ekstra kostnader som kan forekomme:

Notemateriell/kostymer

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming

Type aktivitet:

Dans, drama, musikk, korps, kor

Passer for alder:

6 år til 19 år

Passer for ferdighetsnivå:

Nybegynner, Litt erfaren, Erfaren

Sist oppdatert 19. april 2023

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Gå til toppen