Tp personer i Røde kOrs hjelpetjeneste på skuter i fjellet. Foto.