Fire barn som går på skøyter i rekke bak en voksen. Foto.