Trosopplæring i Krødsherad

Trosopplæring i Krødsherad

Kontaktperson

Om aktiviteten

Krødsherad menighet tilbyr samlinger der barn og unge blir kjent med kirka, med bibelfortellinger, sanger og salmer. Kirkeklubben (med utdeling av 4-årsbok), Tårnagenthelg, LysVåken og Agentleir er eksempler på slike samlinger. Lys våken: Bli med på overnatting i kirka! Vi inviterer 5 og 6. klassinger til å delta siste helgen i april. Tårnagenter: 2. og 3.klassinger blir invitert til kirken for å være med å løse mysterier både i kirkerommet og høyt oppe i klokketårnet. Arrangeres om høsten.

Nyttig informasjon

BUA Modum låner ut utstyr til sport og friluftsliv gratis.

Ekstra kostnader som kan forekomme:

200 for agentleir på Solsetra.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming

Type aktivitet:

Ungdomshus / Barneklubb / Kafeer/ andre møteplasser

Passer for alder:

0 år til 100 år

Sist oppdatert 5. juni 2023

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Gå til toppen