Trosopplæring

Arrangeres av

Modum menighet

Gå til nettside

Gå til Facebookside

Kontaktperson

  • Anne-Kjersti Holberg
  • 41657059

Om aktiviteten

Modum menighet til tilbyr samlinger der barn og unge kan bli kjent med kirka, med bibelfortellinger, sanger, hobbyaktiviteter, leik og samtaler. Babysang, 4 i kirka (med utdeling av 4-årsbok), Førsteklasses, Tårnagenthelg, LysVåken og Reunion er eksempler på slike samlinger. Ved behov for særskilt tilrettelegging tar vi selvfølgelig hensyn til dette. Ta kontakt med trosopplærer Anne-Kjersti Bakke Holberg, så finner vi gode løsninger sammen. Alle er hjertelig velkommen til å delta. Babysang (se eget innlegg) Knøttesang er sang-samlinger for de yngste medlemmene i Åmot barnegospel (1-3-åringer). Vi samles i Åmot kirke torsdager kl.17:30. Etter 40 min. sangsamling spiser vi kveldsmat sammen på kirketorget. Sosialt og inspirerende for både små og store. Ukas høydepunkt for mange. 4 i kirka: er flotte samlinger for 4-åringer. Gjennom leik, fortellinger, skattejakt, sang og teater blir barna kjent med kirka, og med Gud og Jesus. Felles Bli-kjent-samling, Kirkerotteteater, utdeling av 4-årsbok i den kirken barnet sokner til. Samlingene foregår i løpet av september/oktober. Førsteklasses: Modum menighet inviterer alle 1. klassinger til en flott gudstjeneste og deretter samlinger for 1. klassinger. Barna vil få høre fortellinger fra Bibelen, lære både kjente og nye sanger/salmer, ha formingsaktiviteter og leik. Tårnagenthelg: 3.klassinger blir invitert til kirken for å være med å løse mysterier både i kirkerommet og høyt oppe i klokketårnet. Arrangeres like etter påskehelga. Lys våken: Bli med på overnatting i kirka! Vi inviterer 6.klassinger til å være med å feire kirkas nyttårsaften, natt til 1.søndag i advent. Leik, god mat, fortellinger, musikk, gudstjeneste-verksted og mye mer. Reunion: Konfirmant-Reunion er ettårsjubileum for fjorårskonfirmanter. Mange har gode minner fra konfirmasjonstiden, og dette treffet bygger videre på erfaringene fra konfirmasjonstiden.

Nyttig informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Ikke noe

BUA Modum låner ut utstyr til sport og friluftsliv gratis.

Beskrivelse av faste kostnader:

Nei

Ekstra kostnader som kan forekomme:

Nei

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming

Type aktivitet:

Ungdomshus / Barneklubb / Kafeer/ andre møteplasser

Passer for alder:

0 år til 16 år

Sist oppdatert 4. november 2022

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Gå til toppen