Trosopplæring

Hjem/Trosopplæring

Trosopplæring

Arrangeres av

Modum menighet

Gå til nettside

Gå til Facebookside

Kontaktperson

  • Anne-Kjersti Holberg
  • 41657059

Om aktiviteten

Modum menighet til tilbyr samlinger der barn og unge kan bli kjent med kirka, med bibelfortellinger, sanger og salmer. Reunion, 4 i kirka (med utdeling av 4-årsbok), Tårnagenthelg, LysVåken og Førsteklasses er eksempler på slike samlinger. Ved behov for særskilt tilrettelegging, ta kontakt med kirkekontoret på forhånd. 4 i kirka: er en flott lørdags-samling for 4-åringer. Gjennom leik, fortellinger, skattejakt og sang blir barna kjent med kirka, og med Gud og Jesus. Samlingene avsluttes med at 4-åringene inviteres til en gudstjeneste der de får utdelt hver sin bok. Samlingene foregår i løpet av september/oktober, og tilbys både i Åmot og Vikersund. Utdeling av bøker foregår ved gudstjenester i de respektive kirkene i løpet av høsten. Førsteklasses: Modum menighet inviterer alle 1. klassinger til en flott gudstjeneste og deretter samlinger for 1. klassinger. Barna vil få høre fortellinger fra Bibelen og lære både kjente og nye salmer og sanger. De skal også få være med og dramatisere bibelfortellinger, ha formingsaktiviteter og leik. Lys våken: Bli med på overnatting i kirka! Vi inviterer 6.klassinger til å være med å feire kirkas nyttårsaften, natt til 1.søndag i advent. Leik, god mat, fortellinger, musikk, gudstjeneste-verksted og mye mer. Tårnagenthelg: 3.klassinger blir invitert til kirken for å være med å løse mysterier både i kirkerommet og høyt oppe i klokketårnet. Arrangeres like etter påskehelga. Reunion: Konfirmantreunion er ettårsjubileum for fjorårskonfirmanter. Mange har gode minner fra konfirmasjonstiden, og dette treffet bygger videre på erfaringene fra konfirmasjonstiden.

Nyttig informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Ikke noe

BUA Modum låner ut utstyr til sport og friluftsliv gratis.

Beskrivelse av faste kostnader:

Nei

Ekstra kostnader som kan forekomme:

Nei

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming

Type aktivitet:

Ungdomshus / Barneklubb / Kafeer/ andre møteplasser

Passer for alder:

3 år til 16 år

Sist oppdatert 4. mars 2021

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Go to Top