Ungdom som sitter rundt et bord på undomshuset i Aamot. Foto.