Skjermbilde av årshjule med uorganiserte aktiviteter.Siste nytt! Beboere og ansatte i boliger i Modum, Sigdal og Krødsherad har utviklet dette flotte årshjulet med ideer til aktiviteter å gjøre. Vi har fått en versjon som inneholder aktiviteter som kan gjennomføres samtidig som man ivaretar nødvendige smittevernhensyn. Og du! Årshjulet kan brukes av alle, året rundt ? Her er den nye versjonen:

Årshjul med aktiviteter printbar versjon

(originalen ligger helt nederst på denne siden).

Fritidskontaktene som var med i etableringen av  gruppebasert fritidskontaktordning utarbeidet ideer til aktiviteter som de deler: Ideer til aktiviteter.

Frisklivsheftet et utviklet ved frisklivssentralen i Modum og gir ideer til fysisk aktivitet. Her vil du også få tips om hvordan du kan organisere en aktivitet slik at alle får utbytte, uavhengig av fysisk form.

Beitostølen Helsesportsenter har rikelig erfaring med aktiviteter for alle og har utarbeidet et solid utvalg av aktivitetshefter  F. eks «leker for alle» og «aktivitet i sal». Mange av heftene sier også en del og aktuelle tilpasningsmuligheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

KFUK – KFUM speiderne har laget en omfattende aktivitetsbank hvor du kan finne 551 ideer til forskjellige leiker og andre aktiviteter for ulike aldersgrupper. Aktivitetsbanken finner du her.

Aktivitetsbanken.no er laget i samarbeid mellom ulike særforbund og inneholder mange ulike forslag til øvelser og treningsøkter innenfor ulike idretter og generell trening.

Årshjulet viser forslag til uorganiserte fritidsaktiviteter i bildeform. Årshjulet er utarbeidet av beboere og ansatte i boliger i Modum, Sigdal og Krødsherad kommune.