Aktivitetsbank

Her finner du ideer til aktiviteter som er brukt i gruppebasert fritidskontakttilbud: Ideer til aktiviteter. Oversikten er utarbeidet sammen med fritidskontaktene som var med i etableringen av  ordningen.
Terninger, hoppetau, erteposer og baller som ligger på grønt gress

Frisklivsheftet et utviklet ved frisklivssentralen i Modum og gir ideer til fysisk aktivitet. Her vil du også få tips om hvordan du kan organisere en aktivitet slik at alle får utbytte, uavhengig av fysisk form.

Beitostølen Helsesportsenter har rikelig erfaring med aktiviteter for alle og har utarbeidet et solid utvalg av aktivitetshefter  F. eks “leker for alle” og “aktivitet i sal”. Mange av heftene sier også en del og aktuelle tilpasningsmuligheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

KFUK – KFUM speiderne har laget en omfattende aktivitetsbank hvor du kan finne 551 ideer til forskjellige leiker og andre aktiviteter for ulike aldersgrupper. Aktivitetsbanken finner du her.

Aktivitetsbanken.no er laget i samarbeid mellom ulike særforbund og inneholder mange ulike forslag til øvelser og treningsøkter innenfor ulike idretter og generell trening.