Aktivitetsbank

Skjermprint. Årshjul med tegninger av diverse aktiviteter.

Nedlastbar versjon av årshjulet kan du laste ned via lenken til høyre.

Årshjulet viser forslag til uorganiserte fritidsaktiviteter i bildeform. Årshjulet er utarbeidet av beboere og ansatte i boliger i Modum, Sigdal og Krødsherad kommune.

Fritidskontaktene som var med i etableringen av  gruppebasert fritidskontaktordning utarbeidet ideer til aktiviteter som de deler: Ideer til aktiviteter.

Frisklivsheftet et utviklet ved frisklivssentralen i Modum og gir ideer til fysisk aktivitet. Her vil du også få tips om hvordan du kan organisere en aktivitet slik at alle får utbytte, uavhengig av fysisk form.

Beitostølen Helsesportsenter har rikelig erfaring med aktiviteter for alle og har utarbeidet et solid utvalg av aktivitetshefter  F. eks “leker for alle” og “aktivitet i sal”. Mange av heftene sier også en del og aktuelle tilpasningsmuligheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

KFUK – KFUM speiderne har laget en omfattende aktivitetsbank hvor du kan finne 551 ideer til forskjellige leiker og andre aktiviteter for ulike aldersgrupper. Aktivitetsbanken finner du her.

Aktivitetsbanken.no er laget i samarbeid mellom ulike særforbund og inneholder mange ulike forslag til øvelser og treningsøkter innenfor ulike idretter og generell trening.