Skjermprint. Årshjul med tegninger av diverse aktiviteter.