Musikk, korps, kor

Hjem/Musikk, korps, kor

Babysang

Vi synger og beveger på oss til herlig musikk! Gjennom musikk og bevegelse utvikles motorikken, koordinasjonen, balansen og det sosiale samspillet. Også du som er gravid kan delta, barn i magen føler seg også vel av musikk. Forskningen viser til at barnet hører også inne i mors mage og når de har kommet ut kan

Av |28. august 2019|

Krødsherad Ungdomskor

Krødsherad ungdomskor jobber med variert repertoar: alt fra film/musikal/pop sanger til gospel. Vi har fokus på sangteknikk. Koret har 3- 4 opptredener i året.

Av |28. august 2019|

Con Brio

Con Brio er et blandakor som er knyttet til kirken i Krødsherad. Vår dirigent er Tatiana Sjo Gustad. Per dags dato har vi 32 korister gjevnt fordelt på 4 stemmer (til tider 8). Vi har meget variert repertoar, både sakralt og verdslig. Koret kan skryte av et godt kormiljø. Vi jobber mot felles mål og

Av |28. august 2019|

Eggedal sangkor

Et blandet kor med sopran, alt, tenor og bass. Vi har et meget variert repertoar og blir musikalsk ledet av en profesjonell dirigent. Vi holder konserter og synger på oppdrag.

Av |27. august 2019|

Eggedal skole- og ungdomskorps

Passer for alle som har lyst på en fritidsaktivitet hvor korpsmusikk av alle slag er i fokus. Alder fra 9 år og oppover. Voksne er hjertelig velkomne. Vi har messingblåsere, og perkusjons gruppe.

Av |27. august 2019|

Korps

Å spille i korps er mer enn å bare spille marsjer på 17. mai! Faktisk spiller vi bare marsjer i mai, og når vi er på tur til f.eks. Sommarland i Bø, Tusenfrydstevnet eller lignende. Resten av året spiller vi masse annen musikk, alt fra Disney til AC/DC I begynnelsen lærer du å spille lette

Av |26. august 2019|

Modum kulturskole

Modum kulturskole tilbyr undervisning i musikk, sang og dans. Undervisningen er organisert i individuelle timer eller som gruppeundervisning. Den foregår på skolene i Modum, Modum kulturhus og i kulturskolens egne lokaler i tilknytning til Modum kulturhus. Primær gruppen er barn og unge, men også voksne kan få elevplass ved ledig kapasitet. Passer for alle nivå.

Av |22. august 2019|

Korps

Pr. dags dato(22/5-23) er Stalsberg skolemusikkorps slått sammen med Modum skolekorps som er et samarbeid med Vikersund og Åmot. I Modum skolekorps (Stalsberg skolemusikkorps) kan du spille i korps og lære korpsmusikk. Passer for alle fra 1. klasse til 18 år. Dersom man er interessert i å prøve seg i korps så kan man ta

Av |22. august 2019|

Korps

I Vikersund Juniormusikkorps lærer du å spille et instrument. Du får individuell opplæring i instrumentet på Kulturskolen, og deltar i samspill med andre på korpsøvelsene. Korpset spiller konserter, spiller i 17. maitoget, og arrangerer turer med musikalsk innhold. Passer for alle fra 8 - 18 år. Dersom du har nedsatt funksjonsevne og ønsker å spille

Av |22. august 2019|
Gå til toppen