Modum menighet

Modum menighet. Logo.

Aktiviteter arrangert av Modum menighet

Filter

Viser 8 aktiviteter

To babyer som smiler. Foto.

Babysang

Babysang er for barn i det første leveåret, sammen med foreldre eller en annen voksen. Gjennom sang, rim og regler, lydopplevelser, dans og bevegelse vil vi skape en god samling for små og store. Vi s...
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Personer med bevegelseshemmingPersoner med hørselshemmingPersoner med synshemmingPersoner med utviklingshemming

Barnegospel og knøttesang

LIKER DU MUSIKK, SANG OG DANS? Velkommen til å bli med i Åmot barnegospel! Barnegospelen øver i Åmot kirke hver torsdag kl. 17.30-19.00. På øvelsene synger vi, har gruppeaktiviteter og spiser kveldsma...
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Personer med bevegelseshemmingPersoner med hørselshemmingPersoner med synshemmingPersoner med utviklingshemming
Hvitt hus med skilt som det står Modum menighetssenter. Foto.

Formiddagstreff, kafè og temakvelder

På Vikersund menighetssenter arrangeres formiddagstreff, kafè og temakvelder. Det er også mulig å leie lokalet til ulike arrangementer og feiringer.
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Personer med bevegelseshemmingPersoner med hørselshemmingPersoner med synshemmingPersoner med utviklingshemming
Ungdom som er på scene. Foto.

Heggen Gospel

Heggen Gospel er et ungdomskor der vi fokuserer på å synge og ha det gøy sammen. Vi synger, vi leker, vi fremfører, vi reiser. Alle som er litt interessert i musikk og godt vennskap er hjertelig velko...
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Personer med bevegelseshemmingPersoner med hørselshemmingPersoner med synshemmingPersoner med utviklingshemming
Unge som synger i kor. Foto.

Kor – Modum Soul Children

Modum Soul Children er et kor for barn fra 4.- 7.klasse som øver ca. én lørdag i måneden kl. 13-17 på Vikersund menighetssenter. Vi synger, leker, spiser middag sammen, har det gøy på øvelsene og delt...
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Personer med bevegelseshemmingPersoner med synshemmingPersoner med utviklingshemming
Ungdom i gymsal. Foto.

KRIK Modum

KRIK står for Kristen Idrettskontakt og er et sportslig aktivitetstilbud. KRIK Modum har satsingsområdet fra og med 8. klasse og oppover. Passer for alle. Vi samles rundt diverse aktiviteter og andakt...
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Personer med bevegelseshemmingPersoner med hørselshemmingPersoner med synshemmingPersoner med utviklingshemming
Barn som står i sirkel rundt en voksen. Foto.

Trosopplæring

Modum menighet til tilbyr samlinger der barn og unge blir kjent med kirka, med bibelfortellinger, sanger og salmer. Reunion, 4 i kirka (med utdeling av 4-årsbok), Tårnagenthelg, LysVåken og Førsteklas...
Les mer om aktiviteten Tillrettelagt for Personer med bevegelseshemmingPersoner med hørselshemmingPersoner med synshemmingPersoner med utviklingshemming

Viser 8 aktiviteter