Friluftsgruppa tirsdager 17.30 – 20.15. 

Innhold: Ulike friluftsaktiviteter hvor det å være utendørs, oppleve mestring, være i fysisk aktivitet og delta i sosiale aktiviteter er sentralt. Det legges til rette for å ta helsemessige gode valg når det gjelder kosthold og aktivitet.  Plan for aktivitet lages av fritidskontaktene etter innspill fra deltakerne en gang i halvåret.

Omfang: 3 timer per uke.

Organisering: Gruppen ledes fritidskontakter. Antall bestemmes ut fra en friluftsfaglig vurdering og deltakernes behov.

Passer for: Ungdom i ungdomsskolealder og videregåendeskolealder